علی ابراهیم زاده دبیر انجمن صنفی برگزار کنندگان نمایشگاههای بین المللی ایران پس از اتمام دومین نمایشگاه صنعت نمایشگاهی از زحمات بهمن حسین زاده سرپرست شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران تقدیر کرد و حضور مدیریت جدید را عاملی برای تحولات اساسی در صنعت نمایشگاهی عنوان کرد.


مشاهده متن در وب سایت اصلی

برچسب ها